หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 225
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสระ สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน
จุฬามณี ฟ้าแลบ :ภาพ
วิลาสินี เสมอ :ข่าว