หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทัองถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 1204
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านสระร่วมกับ อบต.สระ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทัองถิ่น ขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานมวยไทย ฐานฟ้อนรำ ฐานทำขนมปาด ฐานสู่ขวัญ ส่งเคราะห์

 — ได้เช็คอินที่ โรงเรียนบ้านสระ